Monday, April 25, 2016

СИСТЕМ НА ИГРА 1-3-5-2


Запознавање со системот на игра 1-3-5-2

Системот 1-3-5-2 се развил, односно бил создаден најмногу поради фактот дека тренерите сакале да пронајдат начин како да добијат уште еден играч во средниот ред во споредба со традиционалниот систем 1-4-4-2. Се со цел да се постигне ова, тие верувале дека 3 одбранбени играчи ќе можат да се справат против 2 напаѓачи со што би можеле да постават уште еден играч во средниот ред, а со тоа да ѓи зголемат своите шанси за да доминираат во тој дел од теренот. На почетоците од развојот на 1-3-5-2, средниот од тројцата одбранбени играчи бил поставуван како коректор, односно на начин што секогаш ќе е позади другите двајца играчи кои имале должност стриктно да маркираат противнички играчи. Но, ваквиот начин на игра исчезнал со текот на годините откако офсајд правилото било променето. Како резултат на тоа, тројцата одбранбени играчи на 1-3-5-2 системот во денешно време играат повеќе на зонски начин, со тоа што се поместуваат сите заедно како целина и го маркираат просторот наместо противничките играчи, со тоа што крилните играчи се одговорни да го покриваат страничниот простор покрај аут линијата.
Во просторот пред овие 5 играчи, се 3 средни играчи, со тоа што еден од нив игра како повлечен играч за врска (заден везен) и игра подлабоко во однос на другите двајца. Поради тоа што крилните играчи се задолжени да ги покриваат страничните делови од теренот помагајќи на одбранбената тројка, работата на другите двајца средни играчи е да го нападнат и да го затворат играчот со топката кој е странично и високо на теренот (противничкиот бек).


Кога топката е пренесена кон централните противнички играчи, задниот везен има задача да излезе повисоко и да ја напушти својата позиција со тоа што останатите двајца средни играчи се повлекуваат и стеснуваат за момент и го покриваат .


Откако топката ќе биде пренесена на другата страна, левиот среден играч (11) излегува да го покрие играчот со топката. Но, доколку преносот на топката е многу брз и прецизен, многу е тешко да се бара од левиот среден играч да стигне на време затоа што ќе треба да претрча многу голем простор.


Пред тројцата средни играчи се поставени двајца напаѓачи. Еден од овие напаѓачи ќе има задача да балансира во средниот ред кога топката ќе биде пренесена брзо и прецизно (како во претходната ситуација/слика).Ова ќе се бара од напаѓачот се со цел да не бидат средните тројца играчи изложени на огромен простор за покривање и да им ја олеснат работата.


1-3-5-2 е офанзивен систем бидејќи одбранбената линија е составена од тројца играчи и тоа овозможува тимот кој игра во овој систем да има дополнителен играч во средниот ред со што ќе се добие поголема контрола на средината од теренот како и полесно градење на напаѓачките акции. Последните тројца играчи кога го започнуваат нападот од позади, имаат задолжение да се рашират колку е можно повеќе и да ја опфатат целата широчина на теренот. Идеално во оваа ситуација би било да топката ја има средниот од тројцата играчи бидејќи тој има најдобра прегледност на теренот како и најмногу додавачки линии. Наједностаните додавања би биле лево и десно со што би се раширил противникот.


Со тоа што ќе се рашират одбранбените тројца играчи, со тоа ќе им се овозможи на крилните играчи да се позиционираат повисоко на теренот. Ваквото поставување му овозможува на овој систем да го принуди противникот да се повлече на назад и со тоа им е олеснето на играчите да ја градат играта постепено. Ваквата позиционираност му создава слободен простор на задниот везен, што е уште една цел на раширувањето на централните бекови и високото позиционирање на крилните играчи - да се искористи овој играч како дополнителен во средниот ред и да се добие на бројчана предност во однос на противничките четири средни играчи.


Еднаш откако дефанзивниот играч за врска ќе ја има топката во свој посед, се отвараат бесконечно напаѓачки опции. Доколку во оваа ситуација противничкиот напаѓач врши притисок на задниот везен, тогаш ова отвара слободен простор на еден од страничните централни бекови и со еден еднсотавен пас кон него, централниот бек со топката може да освои голем простор кон напред...


... или доколку протвничкиот среден играч ја напушти својата позиција и го нападне задниот везен, тогаш се остава слободен простор за да се додаде топката кон напред на играчот кој е слободен.


Се со цел да се затвори овој слободен простор оставен од бр.4, доколку бр.7 се помести кон средината, на тој начин го остава својот играч (бр.3) слободен и доколку бр.3 ја добие топката многу лесно може да освои простор и да влезе во третата напаѓачка зона.


Откако ќе ги додадеме двајцата напаѓачи, додавачките опции (додавачките линии) за задниот везен дополнително се зголемуваат.


Во ситуација кога топката е кај крилниот играч на некоја странична позиција, со тројцата одбранбени играчи и со двајцата пред нив им се овозможува на еден среден играч и на другиот крилен играч да се најдат во и околу противничкиот шеснаесетник. Притоа средниот дел на теренот е добро исполнет и екипата која е во напад е добро поставена за да се одбрани во случај на евентуален брз контра напад.


No comments:

Post a Comment